2019 Results

 Round 1 / Daytona 2.4 

International / Pro

European / Pro / 2nd

Americas / Pro / 2nd / 3rd

 Round 2 / Daytona 500 

International / Pro / 2nd

European / Pro / 2nd / 3rd

Americas / Pro / 2nd / 3rd / 4th

 Round 3 / 2 hours of Sebring 

International / Pro

European / Pro / 2nd 

Americas / Pro / 2nd

 Round 4 / Short Track US Nationals 

International / Pro

European / Pro / 2nd 

Americas / Pro / 2nd

International / Pro A Main

European / Pro A Main / Pro B Main

Americas / Pro A Main / Pro B Main / Sport1 A Main / Sport1 B Main / Sport2 A Main

 Round 5 / Nurburgring 2.4h 

International / Pro

European / Pro / 2nd 

Americas / Pro / 2nd

 Round 6 / Indy 500 

International / Pro / 2nd

European / Pro / 2nd / 3rd

Americas / Pro / 2nd / 3rd

 Round 7 / Le Mans 

International / Pro

European / Pro / 2nd / 3rd

Americas / Pro / 2nd

 Round 8 / Detroit GP 

International / Pro R1 / Pro R2

European / Pro R1 / Pro R2 / Sport R1 / Sport R2

Americas / Pro R1 / Pro R2 / Sport R1 / Sport R2 / Sport2 R1 / Sport2 R2

 Round 9 / Spa 2.4 

International / Pro

European / Pro / 2nd

Americas / Pro / 2nd

 Round 10 / Kings Royal 

International / Pro

European / Pro

Americas / Pro / 2nd

 Round 11 / Michigan 400 

International / Pro / 2nd

European / Pro

Americas / Pro / 2nd

 Round 12 / Tony Bettenhausen 200 

International / Pro

European / Pro / 2nd

Americas / Pro / 2nd / 3rd